Regulamin Biennale Fotografii Krajoznawczej w Wałbrzychu – wrzesień 2017

Materiały do pobrania:

 

* - Załącznik nr 1 został przygotowany do pobrania w kilku wariantach programowych, tak by każdy uczestnik mógł pobrać go i wypełnić w edytorze zainstalowanym na swoim komputerze.

 

 

Regulamin Biennale Fotografii Krajoznawczej w Wałbrzychu – wrzesień 2017

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. TERMINARZ KONKURSU
  3. ZASADY ZGŁASZANIA ZDJĘĆ DO KONKURSU.
  4. KOMISJA KWALIFIKACYJNA I JURY KONKURSOWE
  5. OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA KONKURSU
  6. Organizator konkursu oświadcza, że:

  7. NAGRODY