Biennale 2017 KFK Wałbrzych - Założenia programowe
Założenia programowe

    Założeniem programowym Biennale jest propagowanie fotografii krajoznawczej jako dziedziny sztuki oraz formy artystycznego wyrazu.

 

Rys historyczny fotografii krajoznawczej

    Już w 1926 r. Jan Bułhak, współzałożyciel Fotoklubu Polskiego, pisał, że obejmuje ona fotografowanie zabytków, przyrody, krajobrazów, strojów, zwyczajów a nawet typy ludzkie. Takie określenie fotografii krajoznawczej było Bułhakowi potrzebne do określenia pojęcia „fotografii ojczystej”, która mimo swego niewątpliwie patriotycznego charakteru stanowi jednak ograniczenie pojęcia fotografii krajoznawczej.

 

    W podręczniku Edwarda Falkowskiego z 1954 roku, zatytułowanym „Fotografia krajoznawcza”, wydanym przez Filmową Agencję Wydawniczą, czytamy: „...treścią jej jest fotograficzne zobrazowanie kraju, jego mieszkańców i dzieł rąk ludzkich. Odnosi się to zarówno do doby obecnej jak i do przeszłości /.../ Dokumentalność i estetyka to dwa elementy fotografii krajoznawczej /.../ Fotografia krajoznawcza ma zobrazować życie człowieka i przyrody kraju ojczystego”.

 

Co uważa się za fotografię krajoznawczą?

    Na potrzeby BIENNALE organizatorzy stworzyli definicję w oparciu o przemyślenia cytowanych powyżej klasyków polskiej fotografii:

Za fotografię krajoznawczą uważa się fotografię wykonaną w Polsce, przedstawiającą zabytki, przyrodę, krajobrazy, folklor oraz kulturę materialną Polski. Fotografia krajoznawcza pokazuje również nastroje, wrażenia, typy ludzkie. Jest też czystą dokumentacją życia, działań turystów oraz krajoznawców. Jest ona zatem częścią działalności fotograficznej, która łączy w sobie walory fotografii dokumentacyjnej i artystycznej. Zdjęcia krajoznawcze odzwierciedlają prawdziwy wizerunek tego co fotograf zastał w danym miejscu i czasie.

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie

    Zdjęcia krajoznawcze poprzez swój realistyczny charakter w pewnym stopniu ograniczają swobodę artystycznego działania. Każde ograniczenie w sztuce staje się źródłem - inspiracją do poszukiwania nowych niebanalnych rozwiązań. Zachęcamy do szukania własnego kreatywnego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość podczas robienia zdjęć krajoznawczych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tego typu fotografią do uczestnictwa w 2. Biennale Fotografii Krajoznawczej w Wałbrzychu.